Solunskih ratnika 23 ::: pon - pet 09:00 - 21:00 ::: sub 08:00 - 14:00 ::: 016/600-771; 016/600-772; 066/6-600-771

Cenovnik usluga

Akcije

Ginekološki pregled sa ultrazvukom

Uštedite 1000 dinara!

6000 RSD

Papanikolau test sa kolposkopijom

Nudimo Vam 700 dinara popusta za kompletnu citološku dijagnostiku!

5000 RSD

24h i 48h holteri EKG-a

Vrhunska 24h i 48h dvanaestokanalna EKG dijagnostika.

5000/9000 RSD

Cenovnik

Usluge iz oblasti ginekologije
Ginekološki pregled
3.500 dinara
Ginekološki ultrazvuk
3.500 dinara
Papanikolau test sa vaginalnim sekretom
2.700 dinara
Grupa vaginalnog sekreta
1.000 dinara
Kolposkopija
3.000 dinara
CTG
1.500 dinara
Folikulometrija
2.000 dinara
Vaginalni bris
1.000 dinara
Cervikalni bris
1.000 dinara
Chlamydiae bris (DIF)
2.000 dinara
Micoplasma i Ureaplasma
3.000 dinara
Aplikacija/ukljanjanje spirale
6.000 dinara
(cena spirale NIJE uključena)
Aplikacija/uklanjanje spirale u anesteziji
10.000 dinara
(cena spirale NIJE uključena)
Uklanjanje spirale sa revizijom
12.500 dinara
Uklanjanje spirale sa revizijom u anesteziji
16.500 dinara
Biopsija sa patohistologijom
11.500 dinara
Biopsija sa patohistologijom u anesteziji
15.500 dinara
Incizija B.žlezde (abscesa)
9.000 dinara
Incizija B.žlezde (abscesa) u anesteziji
13.000 dinara
Polipektomija sa patohistologijom
14.500 dinara
Polipektomija sa patohistologijom u anesteziji
18.500 dinara
Polipektomija spolj. gen. organa sa patohistologijom
12.000 dinara
Polipektomija spolj. gen. organa sa patohistologijom u anesteziji
16.000 dinara
Uklanjanje kondiloma EKT
10.000 dinara
(do 5 izraslina)
Uklanjanje kondiloma RT
12.000 dinara
(do 5 izraslina)
Uklanjanje kondiloma RT u anesteziji
16.000 dinara
(do 5 izraslina)
Prekid trudnoće (do 10. nedelje gestacije)
16.000 dinara
Prekid trudnoće(do 10. nedelje gestacije) u anesteziji
20.000 dinara
Eksplorativna kiretažasa patohistologijom
14.500 dinara
Eksplorativna kiretaža sa patohistologijom u anesteziji
18.500 dinara
Biopsija i ECC sa patohistologijom
14.500 dinara
Biopsija i ECC sa patohistologijom u anesteziji
18.500 dinara
Postavljanje pesara
5.000 dinara
Postavljanje pesara (sa pesarom)
12.700 dinara
Obrada rane (previjanje/skidanje konaca)
2.000 dinara
Bris (bakteriološki i mikološki)
1.000 dinara
Mala ambulantna ginekološka intervencija
4.000 dinara
Palpatorni pregled dojki
2.500 dinara
Tipizacija HPV
13.000 dinara
Usluge iz oblasti interne medicine
Klinički pregled sa EKG-om
3.500 dinara
24h holter EKG (sa tumačenjem rezultata)
5.000 dinara
48h holter EKG (sa tumačenjem rezultata)
9.000 dinara
24h holter krvnog pritiska (sa tumačenjem rezultata)
4.500 dinara
Usluge iz oblasti neuropsihijatrije
Pregled neurologa
3.500 dinara
Pregled psihijatra
3.500 dinara
Razgovor sa psihologom
3.500 dinara
Konsultantske usluge
Konsultativni pregled lekara specijaliste
3.500 dinara
Konsultativni ultrazvuk lekara specijaliste
3.500 dinara
Konsultativni pregled sa ultrazvukom lekara specijaliste
6.000 dinara
Konsultativni kolor-dopler lekara specijaliste
4.000 dinara
Konsultativni CVP (vidno polje) oftalmologa
3.500 dinara
Konsultativni OCT (skener oka) oftalmologa
3.500 dinara
Konsultativni CVP+OCT oftalmologa
6.000 dinara
Konsultativni PR+CVP oftalmologa
6.000 dinara
Konsultativni PR+OCT oftalmologa
6.000 dinara
Konsultativni UZ+CVP oftalmologa
6.000 dinara
Konsultativni UZ+OCT oftalmologa
6.000 dinara
Ostale usluge
Aplikacija intramuskularne injekcije (sa lekom poliklinike)
1.000 dinara
Aplikacija intramuskularne injekcije (sa lekom pacijenta)
500 dinara
Aplikacija intravenske injekcije (sa lekom poliklinike)
1.500 dinara
Aplikacija intravenske injekcije (sa lekom pacijenta)
1.000 dinara
Aplikacija SC injekcije (sa lekom poliklinike)
1.000 dinara
Aplikacija SC injekcije (sa lekom pacijenta)
500 dinara
Aplikacija infuzije (0,25 - 0,5l)
2.000 dinara
Uzorkovanje za PH
3.500 dinara
Pregled lekara specijaliste van ustanove
6.000 dinara
Pregled psihologa van ustanove
6.000 dinara
Zdravstveno vaspitni rad - edukacija
7.000 dinara
Konsultacije i tumačenje eksternih rezultata
3.000 dinara