Solunskih ratnika 23 ::: pon - pet 09:00 - 21:00 ::: sub 08:00 - 14:00 ::: 016/600-771; 016/600-772; 066/6-600-771

Dijagnostika

.
Ginekološki pregled

Predstavlja skup dijagnostičkih postupaka gde lekar ginekolog na osnovu anamneze i specijalizovanog pregleda uz pomoć spekuluma formira osnovno mišljenje o zdravstvenom stanju ženskih reproduktivnih organa.

Ginekološki ultrazvučni pregled

Pretstavlja bezopasnu, bezbolnu i neinvazivnu dijagnostičku proceduru koja se izvodi sa ciljem vizualizacije organa male karlice. Ultrazvukom je takođe moguće ustanoviti trudnoću i pratiti njen razvoj.

Kolposkopija

Predstavlja revolucionarnu dijagnostičku proceduru u proceni i prevenciji premalignih i malignih promena stidnica, vagine i grlića materice. U kombinaciji sa PAPA testom daje pouzdane informacije o zdravlju genitalnih organa žene.

Papanikolau Test

PAPA test predstavlja metodu ranog otkrivanja (odn. skrining) koja ima za cilj da na vreme otkrije potencijalno kancerogene ćelije grlića materice u fazi kada je njihovo uklanjanje još uvek moguće.

Vaginalni i cervikalni bris

Većina uzročnika infekcija vagine se vrlo lako može dijagnostikovati uzimanjem cervikalnog i vaginalnog brisa radi bakteriološke i mikološke analize u akreditovanoj laboratoriji. Cilj ovog postupka je što adekvatniji odabir terapije.

HPV tipizacija

Virusi iz grupe HP virusa predstavljaju jedne od najčešćih aktera polno prenosivih bolesti a ujedno su i osnovni uzrok nastanka karcinoma grlića materice. HPV tipizacija se izvodi sa ciljem identifikacije rizičnih genotipova ovog virusa.

Kompletno vođenje trudnoće

Kompletan paket dijagnostičkih, terapijskih i savetodavnih usluga koji podrazumeva pravilno praćenje razvoja zdrave trudnoće od trenutka njenog začeća do termina porođaja. Mi rodama završavamo najteži deo posla.

Besplatne konsultacije!

Osećajući veliku odgovornost prema našim pacijentima, mi težimo da im predočimo što kraći, povoljniji i efikasniji put rešavanja njihovih zdravstvenih problema. Stoga su sve konsultacije sa našim lekarima potpuno besplatne jer će jedino jasno informisani pacijent bez ikakvog lutanja znati svoj sledeći korak.

Intervencije

.
Postavljanje i uklanjanje spirale

Spirala pretstavlja poseban vid kontracepcije koji se aplikuje u šupljinu materice, ne utiče na seksualni odnos i štiti od neželjene trudnoće na duži vremenski period.

Incizija apscesa

Invazivna procedura koja se izvodi u cilju uklanjanja gnojne nakupnine iz žlezdi vagine. Mogućnost potpuno bezbolnog izvođenja u lokalnoj ili totalnoj anestezij.

Biopsija sa PH nalazom

Biopsija pretstavlja dijagnostičku proceduru uzimanja uzorka sa grlića ili genitalnih organa žene radi patohistološkog ispitivanja i utvrđivanja premalignih ili malignih promena.

Polipektomija

Polipektomija je procedura uklanjanja polipa, odnosno benigne tumorske mase, sa genitalnih organa žene koji svojim prisustvom, veličinom ili lokalizacijom mogu ometati normalno funkcionisanje ženskog reproduktivnog trakta.

Kondilektomija

Predstavlja proceduru ukljanjanja kondiloma, odnosno polnih bradavica sa genitalnih organa. Kondilomi spadaju u polno prenosive bolesti koje izaziva humani papilloma virus (HPV). Mogućnost izvođenja u totalnoj ili lokalnoj anesteziji.

Eksplorativna kiretaža

Dijagnostička procedura kojom se uklanja površni sloj sluzokože materične šupljine (endometrijum) sa ciljem njegove patohistološke analize. Na taj način se isključuje ili potvrđuje prisustvo malignih promena na materici. Radi se u lokalnoj ili opštoj anesteziji.

Prekid trudnoće

Invazivna procedura poznata i kao abortus koja predstavlja veštački prekid trudnoće vršen od strane stručnog medicinskog osoblja pod strogo kontrolisanim medicinskim uslovima, isključivo do 10. nedelje trajanja iste i uz saglasnost same trudnice. Izvodi se pod lokalnom i totalnom anestezijom.

Patohistološka analiza

Svako sumnjivo tkivo dobijeno eksplorativnom kiretažom ili nekim drugim tipom biopsije se naknadno podvrgava patohistološkoj analizi kako bi se na ćelijskom nivou procenio maligni potencijal tkiva i na osnovu toga primenio adekvatan terapijski postupak.